DALŠÍ SLUŽBY

SALMON HYGIENE je tým zkušených specialistů, který svým klientům nabízí konzultační, školicí a auditorské služby. Naši zaměstnanci jsou specialisté, kteří poskytují komplexní péči ve fázi výběru zařízení, ale také implementaci různých řešení v oblasti hygieny výroby. Společnost navíc nabízí kompletní služby v oblasti laserového značení (cejchování) nástrojů a vybavení, zakoupených v naší firmě, jak rovněž dodaných zákazníkem.

ŠKOLENÍ

Bezpečnost výroby potravin se vztahuje na každou fázi, od okamžiku, kdy jsou vyráběny potravinové složky, až po jejich doručení ke konečnému spotřebiteli. V každé fázi výroby existuje řada nebezpečí, která představují potenciální nebezpečí pro zdraví a život spotřebitele. Ať již vyplývající z výrobního procesu, nebo také nepříznivých účinků.

Firma SALMON HYGIENE je spoluorganizátorem vzdělávacích cyklů věnovaných potravinářskému průmyslu v oblasti standardů řízení bezpečnosti výroby potravin, podle systémů BRC a IFS, s účastí jednotek odborného vzdělávání a certifikace. Probíhají ve třech tematické skupinách, určených pro: sektor masa a ryb (ZM), sektor ovoce a zeleniny (ZPOW) a sektor cukrářství a pekařství (ZPC).

AUDITY

Tým specialistů SALMON HYGIENE nabízí auditorské služby zaměřené na optimalizaci hygienických řešení ve výrobních oblastech zákazníka. Audity jsou navrženy tak, aby identifikovaly potenciální problémy, hrozby a nekonzistence dříve, než k nim dojde, což je základní princip bezpečné výroby potravin a požadavek na komplexní poptávku v této oblasti. Abychom optimalizovali efekty, spolupracujeme se zákazníky na přizpůsobení programu, který bude odpovídat jejich požadavkům a očekáváním. Interní audit se provádí za účelem potvrzení správného uplatňování pracovního systému ve firmě, ověření před certifikací nebo úřední kontrolou, aktualizace stávající dokumentace a přizpůsobení systému změnám norem a právních předpisů, dohled nad pobočkami firmy. Podnikatelé, kterým záleží na neustálém zlepšování jejich organizace, vědí, jak důležitá je kontrola různých procesů probíhající ve firmě. Nepochybnými přednostmi auditu je možnost získat nestranný názor na stav kontrolovaných procesů nebo zařízení, jakož i potvrzení souladu s příslušnými postupy a předpisy a příprava optimálních řešení.
SALMON HYGIENE nabízí vykonání auditů před certifikací, kontrolních auditů,  interních auditů, kontrolu zařízení s ohledem na soulad s požadavky, před implementací systému HACCP, IFS, BRC, audity

ZNAČENÍ / CEJCHOVÁNÍ

Správné označování a identifikace materiálů určených pro výrobu, polotovarů a hotových výrobků je důležitým článkem systému zabezpečování kvality. To platí také pro nástroje a zařízení používané ve výrobním procesu. V současné době je nejobsáhlejším způsobem značení laserové značení. Díky moderním laserovým technologiím CNC, poskytujeme služby cejchování / personalizace nástrojů a různého vybavení podle potřeb zákazníka. Nanášíme názvy, čísla, kódy nebo jiná označení na různé nerezové nebo plastové podklady podle pokynů zákazníka. Značení je trvalé a nenarušuje strukturu. Společnostem, které zaměstnávají zaměstnance s poruchami rozpoznávání barev  barevná slepota), nabízíme alternativní způsob označování nástrojů laserovým značením.

Pomocí laseru můžete na nástroje nanášet názvy, symboly nebo ochranné známky, pomohou zaměstnancům rychle a bez chyb rozpoznat správné nástroje.