Jak vyloučit cizí těla v produktu?

Jak vyloučit cizí těla v produktu?

Nečistoty v produktu lze rozdělit na organické a anorganické. Aby se omezil výskyt cizích těl v potravě, je nutné provádět kontrolu v každé fázi výroby a dbát na správný technický stav strojů, ručních nástrojů a dalšího vybavení.

Ve výrobních závodech mohou být použity detektory kovů, optické a magnetické separátory a rentgenová zařízení. Detektory kovů nebo rentgenová zařízení však najdou své uplatnění pouze pokud jsou jimi hledané prvky detekovatelné.

Nedostatek správného zabezpečení může být velmi nákladný.

JAK ZAJISTIT VYSOKOU ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI?

  • Používáním ručních nástrojů, jakož i vybavení a prvků ochrany pracovníků vyrobených z plastů, které jsou odolné (nedrolí se, neodlamují),
  • Nástroje a vybavení, které jsou detekovatelné detektory kovů a rentgenovými paprsky,
  • Detekovatelná zařízení, která zajišťují nejvyšší standardy hygieny práce a výroby.

VYPLŇTE TABULKU A POROVNEJTE ROČNÍ NAKŁADY NA VYSOCE KVALITNÍ DETEKOVATELNÉ VÝROBKY S ROČNÍMI NÁKLADY NA LIKVIDACI A STAŽENÍ PRODUKTU KONTAMINOVANÉHO CIZÍMI LÁTKAMI Z TRHU.

HODNOTA VÝDAJŮ NA PRODUKTY SKUTEČNĚ DETEKOVATELNÉ
NÁKLADY NA LIKVIDACI PRODUKTU KONTAMINOVANÉHO CIZÍM TĚLEM
NÁKLADY NA STAŽENÍ Z OBĚHU PRODUKTU KONTAMINOVANÉHO CIZÍM TĚLEM
ZTRÁTA IMAGE Z DŮVODU LIKVIDACE PRODUKTU KONTAMINOVANÉHO CIZÍM TĚLEM

NAŠE NABÍDKA DETEKTIVNÍCH A BEZPEČNÝCH PRODUKTŮ: