Nebezpečí znečištění produktu sklem

Nebezpečí znečištění produktu sklem

Kontaminace potravin sklem ve výrobním procesu je druhým nejčastěji se vyskytujícím znečištěním. Nejčastěji se týká výrobků balených do skla. Riziko poškození lahví, sklenic nebo jiných typů skleněných nádob je pak největší vzhledem k jejich velkému počtu. Riziko rozbitého skla se však vyskytuje rovněž ve výrobních procesech, kde se skleněné obaly vůbec nepoužívají.

ŚREDNI UDZIAŁ RODZAJÓW ZANIECZYSZCZEŃ W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH NA PODSTAWIE OGÓLNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ

Na podstawie RASFF 2013, 2014, 2015, http://ec.europa.eu/food/

Zdrojem znečištění mohou být:

  • skleněné prvky strojů (prosklené panely, průzory),
  • skleněné prvky zařízení výrobní haly (osvětlení,dveře), balení polotovarů,
  • vnější prvky, které mohou přinést zaměstnanci.

Za žádných okolností neměli používat běžné čisticí nástroje k odstranění rozbitého skla a sady určené k tomuto účelu by měl

JEDNORÁZOVÁ SADA NA ROZBITÉ SKLO

Jednorázová sada na rozbité sklo  k dispozici v 5 základních barvách. Můžete si ji objednat s deskou očních stínů 5S.