O NAŠÍ FIRMĚ

SALMON HYGIENE je tým zkušených odborníků v oblasti hygieny potravinářského průmyslu. Z našich lokalit v Kielcích a Ostravě zajišťujeme služby zákazníkům na polském, českém a slovenském trhu.

Naše firma a naše poslání

Firma byla založena v roce 2008 v reakci na dynamické změny a poptávku trhu, který hledal kvalitní řešení, vyplývající ze zvyšování výrobních standardů. Náš tým zkušených specialistů neustále zlepšuje své kvalifikace, aby mohl pomáhat klientům monitorovat odpovídající úroveň čistoty, která je od výrobních závodů vyžadována každý rok na stále vyšší úrovni. Zaměstnanci SALMON HYGIENE jsou primárně odborníci, kteří mají rozsáhlé znalosti v oblasti technických řešení, mycích systémů, používání ručních nástrojů a implementace systémů barevného kódování.
Cílem a posláním firmy je poskytovat produkty a řešení nejvyšší kvality, které zvyšují úroveň bezpečnosti a hygieny v oblastech výroby potravin. V souladu se sloganem firmy – We create safe solutions (Vytváříme bezpečná řešení) – SALMON HYGIENE usiluje o spokojenost zákazníků v oblasti nejlepších a profesionálních služeb, při poskytování moderních, spolehlivých a kvalitních technologických řešení, v souvislosti s neustále rostoucími požadavky trhu. Díky vysoké kvalitě produktů a služeb má SALMON HYGIENE mnoho spokojených zákazníků nejen v Polsku a každý rok rozšiřuje svoji oblast působení. Kvalitu služeb potvrzují certifikáty a reference firmy.

Politika kvality

Tým SALMON HYGIENE a dodavatelé se každý den zaměřují na poskytování a vývoj produktů a služeb nejvyšší kvality. Nabízené produkty jsou v souladu s následujícími systémy: HACCP, IFS, BRC, FDA, ISO 22000. SALMON HYGIENE je tým vytvořený lidmi s bohatými zkušenostmi v oblasti hygieny a bezpečnosti vyráběných potravin. Naším cílem je vytvářet inovativní řešení a produkty, které výrazně zvyšují hygienické standardy v potravinářském průmyslu. Snažíme se být v našich činnostech flexibilní. Přizpůsobujeme se jak potřebám velkých mezinárodních koncernů, tak i středních a malých podniků. Jsme rovněž otevřeni potřebám a nápadům každého z našich klientů. Za vysokou kvalitu produktů a služeb a bezpečnost v areálu vděčíme implementovaným systémům 5S a Visual Lean Management. Firma pracuje v souladu se standardem Lean Management a pravidelně zdokonaluje procesy a kvalifikace celého týmu prostřednictvím řady školení a implementací, což zaručuje stabilitu společnosti a vysokou pozici na trhu.

Každý zaměstnanec našeho týmu odpovídá za vývoj systémů řízení kvality a je si vědom a dodržuje předpoklady politiky kvality SALMON HYGIENE. Vedení SALMON HYGIENE se aktivně podílí na dosahování stanovených cílů a naše politika kvality je zároveň deklarací Vedení firmy k zajištění adekvátních zdrojů a prostředků k dosažení výše uvedených cílů a zlepšení organizačního systému.

Firma SALMON HYGIENE se zavázala k politice, která upřednostňuje ochranu a zachování životního prostředí a minimalizuje negativní dopad a neustálé hledá nová řešení ve všech fázích podnikání. Snaží se vést svoji činnost způsobem etickým a citlivým na sociální, kulturní, ekonomické a environmentální problémy, a to jak na místní, tak celosvětové úrovni.

  • Snažíme se používat minimální množství obalového materiálu. Velké produkty obvykle odesíláme ve formě rozložené, což dává menší balení a snižuje náklady na dopravu a emise CO2.
  • Při rozhodování o nákupu nových strojů a zařízení ve výrobní lince se řídíme technickými parametry jak rovněž otázkami souvisejícími s jejich ekonomickou prací.
  • Schopnost maximalizovat využití surovin má také velký význam pro snížení množství produkovaného odpadu.
  • Rozhodnutí o výběru kancelářského vybavení jsou diktována argumenty souvisejícími s jejich ekonomickým využitím a nízkou úrovní spotřeby energie.