CHCETE SNÍŽIT SPOTŘEBU VODY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY?

CHCETE SNÍŽIT SPOTŘEBU VODY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY?

Voda je nejčastěji používanou surovinou v potravinářském průmyslu, a proto její spotřeba významně ovlivňuje výrobní náklady, provozní náklady zařízení a množství odpadních vod, které jsou druhotným produktem. Na mnoha automatických a poloautomatických výrobních linkách je proces používání vody kontinuální, i když je poptávka po ní dočasně pozastavena. Montáž systémů umožňujících kontrolu jejího průtoku umožňuje dosáhnout významné úspory v její spotřebě. Pro zlepšení účinnosti procesu mytí a oplachování a snížení spotřeby vody je vhodné odpovídajícím způsobem nasměrovat a kondenzovat proud vody. Významných úspor při oplachování lze dosáhnout použitím účinnějších plochých nebo bodových trysek. Nastavením trysek ve správném směru pomocí dlouhých ohnutých dýz můžete produkt propláchnout se stejnou přesností, ale při nižším tlaku. Při výběru správného typu trysky je třeba vzít v úvahu průtok, pokles tlaku, tvar proudu, typ mytého předmětu, požadovanou sílu vodního paprsku a velikost kapek. Vhodná řešení používaná v mycích systémech zajišťují optimalizaci nákladů na mytí a dezinfekci snížením spotřeby chemických prostředků, vody a pracovních nákladů. Nesmírně důležitý je rovněž komfort a bezpečnost práce. K dosažení tohoto cíle je nutné optimalizovat konfiguraci zařízení, přizpůsobenou velikosti objektu a typu výroby.

CO OMEZUJE SPOTŘEBU VODY?
 • Kontrola a optimalizace parametrů procesu mytí.
 • Optimalizace pracovní doby pomocí dýz.
 • Kontrola průtoku vody ve všech procesech jejího použití.
 • Řešení pro snižování průtoku vody, omezovače a regulátory průtoku vody.
 • Použití vhodných ventilů, trysek, dýz.
 • Odstranění nekvalitního příslušenství.
 • Řešení zkracující dobu používání vody.
 • Systematická kontrola technického stavu zařízení mycího systému.
 • Využití nejmenšího možného množství vody k oplachování technologických instalací.
 • Používání trvanlivých a hygienických hadic, které nezpůsobují netěsnosti instalace.
 • Optimalizace průměru hadic a použití hadic s nejmenším možným průměrem,
  např. 10-15 mm.
 • Přiměřená a stálá údržba mycího zařízení. V případě tvrdé vody kontrolovat stav usazování vodního kamene nebo krystalizaci chemických prostředků. Pokud je do závodu přiváděna měkká voda, je nutné pravidelně kontrolovat technický stav trysek, protože při zvýšeném průtoku vody neposkytuje použitá tryska odpovídající kvalitu mytí a tlak a úhel pokrytí proudu se sníží.
 • Používat nerezové trysky, jsou dražší než mosazné a plastové trysky, ale jejich výdrž je třikrát nebo dokonce čtyřikrát delší.

K oplachování vždy používejte správné tryskí s dýzou.

Przykłady złych praktyk