Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla, podle kterých zpracováváme informace o vás, včetně osobních údajů a souborů cookie, tj. cookies.

 

1.Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na fungování webových stránek pod adresou URL: salmonhygiene.cz
 2. Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je: Salmon Hygiene Polska, Kielce ul. Ściegiennego 252
 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele je admin@salmonhygiene.cz
 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webových stránkách.
 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:
  • Zpracování dotazů pomocí formuláře
 1. Web shromažďuje informace o uživatelích a jejich chování těmito způsoby:
  1. Prostřednictvím údajů dobrovolně zadaných do formulářů, které jsou zadávány do systémů Provozovatele.
  2. Uložením souborů cookie do koncových zařízení (tzv. „Cookies“).

2.Vybrané metody ochrany dat používané provozovatelem

 1. Provozovatel pravidelně mění svá hesla správce.
 2. Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace programovacích komponent.

3. Hosting

 1. Webové stránky jsou hostovány (technicky udržovány) na serveru provozovatele: nazwa.pl

4. Vaše práva a další informace o tom, jak data používat

 1. V některých situacích má Administrátor právo předat vaše osobní údaje jiným příjemcům, je-li to nezbytné k plnění smlouvy s vámi nebo k plnění povinností správce. To se týká takových skupin příjemců:
  1. hostitelská společnost založená na pověření
  2. autorizovaní zaměstnanci a spolupracovníci, kteří používají data k dosažení účelu webu
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem ne déle, než je nezbytné k provedení souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. O účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou data zpracována déle než 3 roky.
 3. Máte právo požádat administrátora:
  1.přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
  2.opravovat je,
  3.odstranit,
  4.omezení zpracování,
  5.a přenos dat.
 1. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) ke zpracování osobních údajů za účelem uplatnění oprávněných zájmů, které sleduje správce, včetně profilování, avšak právo na námitku nelze uplatnit, pokud existují platné legitimní důvody pro zpracování zájmů, práv a svobod, které vás převažují, zejména určení, uplatnění nebo obhajoba nároků.
 2. Proti žalobě správce lze podat odvolání k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 3. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné k provozování webové stránky.
 4. Ve vztahu k vám mohou být přijata opatření, která zahrnují automatizované rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy a pro přímý marketing administrátorem.
 5. Osobní údaje se nepřenášejí ze třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace o formulářích

 1. Web shromažďuje informace poskytované dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytovány.
 2. Web může uložit informace o parametrech připojení (čas, IP adresa).
 3. V některých případech může web uložit informace, které usnadňují propojení dat ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele objeví uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Data poskytnutá ve formuláři jsou zpracována za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. Ke zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, registrace služby atd.
 5. Pokaždé, když kontext a popis formuláře jasně ukazují, k čemu se používá.

6. Protokoly správce

1.Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat přihlášení. Tato data se používají ke správě webu.

7. Důležité marketingové techniky

 1. Provozovatel používá statistickou analýzu provozu webových stránek prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel nepřenáší osobní údaje provozovateli této služby, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel pomocí nástroje zobrazit a upravovat informace odvozené ze souborů cookie: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operátor používá pixel na Facebooku. Tato technologie znamená, že Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že daná osoba registrovaná v ní používá web. V tomto případě se jedná o údaje, pro které je správcem sám, Provozovatel neposkytuje Facebooku žádné další osobní údaje. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.

8. Informace o cookies

 1. Web používá cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt umisťující soubory cookie na koncovém zařízení uživatele webových stránek a přistupující k nim je provozovatelem webových stránek.
 4. Cookies se používají pro následující účely:
  1. udržování relace uživatele webové stránky (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce webové stránky;
  2. dosažení cílů stanovených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
 5. Web používá dva základní typy cookies: „relační“ cookies a „trvalé“ cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.
 6. Software pro procházení webů (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webu mohou změnit nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje odstranit cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies, podrobné informace k tomuto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele webových stránek mohou používat také subjekty spolupracující s provozovatelem webových stránek, zejména společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter) Inc. se sídlem v USA).

9. Správa souborů cookie – jak v praxi dát a odejmout souhlas?

1.Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může být obtížná a v extrémních případech může zabránit použití webových stránek.

2.Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

Masz pytania? Spróbuj przeszukać naszą bazę wiedzy.